Kredyt dla rolników | Na dowolny cel | Kredyt preferencyjny 2018 | Habza

Kredyt dla rolników

Kredyt dla rolników – Habza Finanse

Polska jest bez wątpienia krajem rolniczym, o bogatych, wielowiekowych tradycjach i o sukcesywnie wzrastającym poziomie profesjonalizacji oraz specjalizacji w zakresie produkcji rolnej. Po wstąpieniu w szeregi Unii Europejskiej polska wieś zmieniła się na lepsze, zaś rolnicy zyskali szanse na rozwój gospodarstw o każdym w zasadzie profilu. W ciągu 14 lat, które minęły od wejścia Polski do struktur unijnych, zmieniło się bardzo wiele – polscy rolnicy znacznie śmielej podchodzą do możliwości rozwoju, chętnie inwestują w innowacje, kupują nowe maszyny, poszerzają swoją działalność, edukują się i szkolą.

Skąd wziąć środki na finansowanie działalności rolnej?

Praca w gospodarstwie rolnym – czy to zajmującym się uprawą, czy to hodowlą, a także będącym połączeniem dwóch tych modeli – może być nieprzewidywalna. Działalność rolna jest generatorem ogromnych kosztów, których zwrot jest rokrocznie zależny przede wszystkim od pogody i światowej koniunktury, ale też i braku chorób inwentarza oraz upraw, sprawnego sprzętu i możliwości inwestowania w nowe rozwiązania. Zakup i modernizacja specjalistycznych maszyn, zakup nawozów i środków ochrony roślin, pasz i materiałów siewnych – to tylko część z wydatków, z którymi musi liczyć się prowadzący gospodarstwo rolne. Co jednak w przypadku, kiedy dochody z tej działalności nie są w stanie pokryć kosztów, które stwarza lub uniemożliwia sfinansowanie innowacji i nowych kierunków rozwoju? Wtedy warto sięgnąć po kredyt dla rolników.

Co znajdziemy wśród ofert kierowanych do rolników?

Co do zasady osobom prowadzącym gospodarstwo rolne proponowane są dwa rozwiązania: tradycyjny kredyt gotówkowy dla osób indywidualnych lub też specjalny kredyt rolniczy na zakup środków trwałych oraz inwestycje. Pierwsza z propozycji jest po prostu klasycznym kredytem gotówkowym z dowolnym środkiem przeznaczenia (w tym również konsolidacją zobowiązań), dość długim okresem spłaty i różną maksymalną wysokością zadłużenia. Druga z propozycji jest o tyle interesująca, że dostosowano ją do specyficznych potrzeb rolników, muszących zmagać się z nieprzewidywalnością pogody oraz krajowych i międzynarodowych rynków.

W jaki sposób obliczana jest zdolność kredytowa?

Kredyt dla rolników jest bez wątpienia szansą na rozwój gospodarstwa. Twoja zdolność kredytowa obliczana jest najczęściej na podstawie wszystkich dochodów – faktur, dopłat oraz tzw. hektara przeliczeniowego, czyli, jak tłumaczy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jednostki kalkulacyjnej ustanowionej głównie do celów podatku rolnego; bazującej na rzeczywistej powierzchni użytków rolnych (gruntów ornych, łąk, pastwisk, sadów, gruntów pod stawami i pod zabudowaniami, gruntów zadrzewionych lub zakrzewionych na użytkach rolnych). Pod uwagę brane są też często przewidywane prognozy zysków z uprawy czy hodowli. Co ważne, nie ma przy tym znaczenia, czy gospodarstwo prowadzone jest samodzielnie, czy też wspólnie z innymi współwłaścicielami. Dzięki tak szerokim i różnorodnym opcjom, możliwości finansowania dostępne dla osób prowadzących działalność rolniczą prezentują się bardzo ciekawie.

 

Kredyt dla rolników

Kredyt dla rolników to możliwość sfinansowania zarówno bieżącej działalności, jak i rozwoju gospodarstwa

 

Prowadzenie gospodarstwa na takim poziomie, który zapewni mu rentowność i rozwój, jest nie lada wyzwaniem, a sprostanie mu wiąże się często z koniecznością pozyskania dodatkowych środków. Należy też pamiętać, że rolnictwo jest branżą wrażliwą nie tylko na pogodę czy wahania krajowych oraz światowych rynków – równie ważny jest tu czas i szybkość rozpatrywania wniosków oraz udostępniania środków. Banki posiadają w swoich ofertach szybki kredyt dla osób uzyskujących dochód z rolnictwa oraz ogrodnictwa na oświadczenie do 150 tysięcy złotych – przy oprocentowaniu kredytu na maksymalnym poziomie 9% oraz prowizji banku do 2%. Decyzja kredytowa wydawana jest zazwyczaj w ciągu 24 godzin, klient podpisuje oświadczenie o wysokości i źródłach swojego dochodu. Wymagane jest posiadanie minimum 1 hektara ziemi uprawnej.

Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania kredytu dla rolników?

W większości przypadków do wydania decyzji kredytowej wymagany jest wyłącznie dowód osobisty, decyzja z Urzędu Gminy o wysokości podatku rolnego oraz decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Do uruchomienia kredytu wymagane są ponadto zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami KRUS – trzeba pamiętać, że zaświadczenie takie nie może być wydane więcej niż jeden miesiąc przed składaniem wniosku kredytowego. Może jednak zdarzyć się i tak – przy większych kwotach kredytu i wydłużonym okresie jego spłaty – że bank wymagać będzie większej ilości dokumentów, takich jak potwierdzenie dochodu uzyskiwanego z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego (takie zaświadczenie wydawane jest we właściwym urzędzie gminy) lub, jeżeli bank wlicza do oceny zdolności kredytowej wysokość otrzymanych dopłat unijnych, również potwierdzenie ich wysokości (zaświadczenie to można otrzymać w Biurze Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

HABZA Finanse oferuje kompleksową pomoc w uzyskaniu kredytu dla rolników

Wieloletnie doświadczenie naszych doradców kredytowych pozwala na sprawne wytypowanie jak najkorzystniejszej z dostępnych ofert. Asystujemy przy skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów i zaświadczeń. Oczywiście służymy też fachową poradą w trakcie całego procesu, a także już po otrzymaniu finansowania. Odpowiadamy na wszelkie pytania i rozwiewamy wątpliwości, nieustannie mając na uwadze specyfikę branży rolnej i ogrodniczej. Umowa kredytowa jest podpisywana w banku lub u klienta, środki przelewane są zazwyczaj w ciągu kilkudziesięciu godzin od uruchomienia kredytu

 

Umowa kredytowa jest podpisywana w banku lub u klienta.

Właścicielem strony www jest Habza Group sp. z o.o. działająca pod znakiem towarowym „Habza Finanse”. Numer w rejestrze Krajowego Nadzoru Finansowego: RPK000616.

Habza Finanse – Profesjonalni Pośrednicy Kredytowi

Skorzystaj z porady i pośrednictwa najwyższej klasy specjalistów.

Skontaktuj się z nami

Pośrednik kredytowy:

  • Odpowie na Twoje pytania
  • Wyszuka optymalnie dopasowaną ofertę
  • Pomoże w wypełnianiu wniosku
  • Zapewni wsparcie merytoryczne podczas trwania okresu kredytowania
Właścicielem strony www jest Habza Group sp. z o.o. działająca pod znakiem towarowym „Habza Finanse”. Numer w rejestrze Krajowego Nadzoru Finansowego: RPK000616.

Habza Finanse - pośrednicy kredytowi

realizacja: estinet.pl