Polityka prywatności

Właścicielem strony www jest firma Habza Group sp. z o.o  działająca pod znakiem towarowym „Habza Finanse”. Administratorem danych osobowych jest firma Habza Group sp. z o.o., która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z serwisu habza.com.pl jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych:

  • przy wypełnianiu formularza kontaktowego
  • przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z portalu habza.com.pl, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania portalem habza.com.pl, do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu zainteresowań i potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują, dostosowane do preferencji Użytkowników. W Bazie Kont przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych.

Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych:

  • podmiotom współpracującym z Administratorem do celów marketingowych
  • właścicielowi Portalu habza.com.pl
  • podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa

Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

W przypadku korzystania za pośrednictwem portalu habza.com.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejszy Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.

W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Portalu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Portalu.

Właścicielem strony www jest Habza Group sp. z o.o. działająca pod znakiem towarowym „Habza Finanse”. Numer w rejestrze Krajowego Nadzoru Finansowego: RPK000616.

Habza Finanse - pośrednicy kredytowi

realizacja: estinet.pl